Osallistava riskienhallintaohjelmisto

Inclus on innovatiivinen työkalu riskien tunnistamiseen, ymmärtämiseen ja hallintaan läpi organisaation eri prosessien.

Johtavien yritysten ja organisaatioiden käyttämä

Riskien tunnistaminen on yksi haastavimpia tehtäviä riskienhallinnassa. Vasta kun riskit on yhteistoiminnallisesti tunnistettu ja arvioitu voidaan riskejä hallita ja niihin vastata.

Inclusin juuret ovat lähtöisin Nobel-rauhanpalkitun presidentti Martti Ahtisaaren Crisis Management Initiativen (CMI) vaativista ja hienovaraisuutta vaatineista rauhanvälitysprosesseista.
Useiden eri maiden ja toimijoiden välillä tapahtuvia neuvotteluita ja rauhanedistämisrosessia varten tarvittiin luotettava alusta jolla voitiin tunnistaa ja analysoida yhteisiä kiinnostuksen kohteita, uhkia ja epävarmuustekijöitä.

Liikkeenjohdon prosesseissa ja riskienhallinnassa on paljon yhtäläisyyksiä rauhanvälityksen prosesseihin. Inclus lisää riskiarviointien luotettavuutta ja tarjoaa kattavan näkemyksen koko organisaatiota ja projekteja koskettavista riskeistä. Jätä staattiset Excel-taulukot ja vanhanaikaiset portaalisovellukset taaksesi. Inclusin avulla pystyt hyödyntämään mahdollisuudet paremmin ja tekemään informoituja päätöksiä riskien hallitsemiseksi.

Miten Inclus voi auttaa sinua?

Tunnista riskit tehokkaammin

Tunnista ja ymmärrä tärkeimmät riskit ja mahdollisuudet.

Lisää yhteisymmärrystä

Laita kaikki sidosryhmät ja liiketoimintayksiköt samalle sivulle ja sitouta henkilöstöä.

Hyödynnä dataa interaktiivisesti

Ymmärrä riskejä eri näkökulmista ja johda visuaalisesti ja selkeästi.

Fasilitoi, suunnittele ja raportoi

Jaa informaatiota helposti ja valmistaudu useisiin skenaarioihin.

Priorisoi ja monitoroi riskejä

Ota oleellisimmat riskit haltuun ja mahdollista tilanneseuranta.

Ratkaisut

Yritysten riskienhallinta

Yrityksien riskienhallinta

Hyödynnä koko organisaatiosi asiantuntemus johdosta suorittavaan portaaseen riskien tunnistamisessa ja ymmärtämisessä.

Projektien riskienhallinta

Hallitse tehokkaasti useita sidosryhmiä sisältäviä projekteja yhteistoiminnallisella riskienhallinnalla ja projektien benchmarkkauksella.
Projektien riskienhallinta
Skenaariosuunnittelu

Skenaariosuunnittelu

Tunnista eri skenaariot, mahdolliset riskit ja huomioi oleellisimmat vaikutukset.

Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta

Ymmärrä eri liiketoimintojen keskinäisiä vaikutuksia ja riippuvuuksia. Varaudu poikkeustilanteisiin ja ennakoi tehokkaasti häiriöt sekä shokit.
Yrityksen jatkuvuudenhallinta

Referenssit

Scroll to Top