Kultaranta-keskustelut 2020: 3 havaintoa liittyen Covid-19 vaikutuksiin

Presidentti Sauli Niinistön isännöimien Kultaranta 2020 Keskusteluiden fasilointi uskottiin Inclusille. Risto Siilasmaan johtamat virtuaaliryhmät tutkivat COVID-19 vaikutuksia talouteen useasta eri näkökulmasta. Ennen työpajojen alkua osallistujilta kerättiin Inclusin avulla tietoa jonka avulla voitaisiin paremmin ymmärtää COVID-19:ta potentiaalisia vaikutuksia ja fasilitoida keskustelua. Keskusteluiden alettua, puheenvuoroihin, mielipiteiden esittämiseen ja tuloksien esittämiseen käytettävä aika oli rajattua, mutta Inclus tarjosi alustan jolla saatiin kerättyä, järjestettyä ja arvioitua keskusteluissa esitetyt riskit niiden lyhyt- ja pitkävaikutteisten vaikutusten ja vakavuuden perusteella. Lisäksi arvioitiin myös riskien ratkaisuehdotuksia.

1# Löydös: Digitalisaatio ottaa harppauksen eteenpäin

Työryhmä tunnisti useita merkittäviä muutoksia nykyisessä talousmaisemassa jotka liittyivät digitalisaatioon. Pandemian uskotaan ajavan näitä muutoksia etenkin pitkällä aikavälillä, sillä monien todennäköisimpinä pidettyjen COVID-19 vaikutuksien odotetaan toteutuvan 2-5 vuoden sisällä. Moni vastaajista odotti näiden muutosten tapahtuvan myös lyhyellä aikavälillä.

2# Löydös: Merkittävät lyhyen aikavälin vaikutukset turismiin ja liikematkustamiseen sekä kuluttajakäyttäytymiseen

Lyhyellä aikavälillä COVID-19:ta odotetaan vaikuttavan eniten turismiin ja liikematkustamiseen sekä vaikuttavan merkittävästi kuluttajakäyttäytymiseen. Useita ongelmia näissä kategorioissa pidettiin tärkeimpinä lyhyen aikavälin vaikuttavuuden kannalta. Kolmanneksi merkittävimpänä lyhyen aikavälin vaikutuksiin liittyvänä kategoriana pidettiin taloudellisia ja poliittisia haasteita.

3# Löydös: Deglobalisaation kiihtyminen

Deglobalisaation kiihtyminen sisältyi suureen osaan aiheita, joita tunnistettiin ennen työpajoja. Arviointivaiheessa osan tunnistetuista aiheista todettiin olevan paljon vähemmän vaikuttunut 2020 pandemiasta. Kuitenkin tunnistettiin 5 ongelmaa joiden arvioitiin vaikuttavan eniten pitkällä aikavälillä. Vaikka vaikuttavimmiksi arvioidut 10 asiaa sisälsivät erilaisia aiheita, deglobalisaation kiihtyminen sisältyi viiteen tärkeimpään pitkän aikavälin tapahtumaan. Tämä on ehdottomasti suurin määrä pitkän aikavälin vaikuttavia tekijöitä missään kategoriassa. Vaikka vastaajien arvioiden välillä havaittiinkin kohtalaista poikkeamaa eri aiheiden välillä, arviot eivät poikenneet kuitenkaan merkittävästi muista aiheista.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää miten Inclusia voi hyödyntää ennakoinnissa, skenaariosuunnittelussa ja riskienhallinnassa, niin ota meihin yhteyttä. Teknisestä näkökulmasta on vielä paljon tutkittavaa. Emme esimerkiksi avanneet yksittäisten vaikutusten sisältöä enempää tässä blogissa. Voit pyytää täydellisen raportin henkilökohtaiseen käyttöösi Mikael Langinvainiolta mikael.langinvainio@inclus.com (raportti jaetaan tapauskohtaisesti).

Haluaisin koko raportin

Jaa tämä kirjoitus

Muita blogitekstejä

Inclus Risk Matrix
Blogi

Benefits of inclusive risk matrices

Consider how widely risk matrices are being used in different organizational settings. Why is it that risk matrices continue to be the method-of-choice for many risk managers? In another article I discuss the criticism of risk matrices and the counterarguments,

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

Scroll to Top