Caset

Case Ponsse Featured Image

Kokonaisvaltainen riskienhallinta osana konsernin johtamis- ja strategiaprosesseja

Ponsse on yksi maailman johtavista metsäkoneiden valmistajista. Suomalaisesta vieremäläisestä perheyrityksestä on kasvanut vuosien saatossa globaali konserni lukuisilla tytäryhtiöillä ja kattavalla huoltoverkostolla eri puolilla maailmaa. Ponssen toimintaperiaatteissa korostuu asiakaslähtöisyys, innovatiiviset ratkaisut sekä vastuullisen metsätalouden edistäminen. Riskienhallinta on merkittävässä roolissa vastuullisena ja

Lue lisää »

Swecolla hyödynnetään Inclusia monipuolisesti

Sweco on rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntija, joka suunnittelee tulevaisuuden kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Swecon projektinjohdon ja rakennuttamisen toimiala ja Inclus ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2017 lähtien.  “Olemme tehneet Inclusin kanssa pitkäjänteistä yhteistyötä muun muassa strategiatyön ja riskienhallinnan parissa sekä osallistavan

Lue lisää »
Inclus sisäministeriön vaikuttavuusarvioinnissa

Vaikuttavuustavoitteisiin liittyvien kyvykkyyksien arviointi Inclusilla

Sisäministeriön pelastusosasto hyödyntää Inclusia kansallisen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman vaikuttavuustavoitteiden käytäntöön saattamisessa. Sisäministeriön yhteistyö Inclusin kanssa sai alkunsa Sisäministeriön tarpeesta arvioida toimialan kyvykkyyksiä suhteessa onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman vaikuttavuustavoitteisiin. ”Yhteistyöprojektin tavoitteena oli toteuttaa vaikuttavuustavoitteiden käytäntöön saattaminen mahdollisimman tehokkaasti. Inclus soveltui tähän tarkoitukseen

Lue lisää »
Scroll to Top