Inclusin avulla päätöksentekoon luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä

Sweco on johtava suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys, joka työllistää 2 500 työntekijää Suomessa. Swecon asiantuntijat suunnittelevat tulevaisuuden kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Työn tuloksena syntyy terveellisiä ja turvallisia rakennuksia, tehokasta infrastruktuuria sekä kestäviä energia- ja vesihuollon ratkaisuja.

Swecon projektinjohdon ja rakennuttamisen asiantuntijat ovat tehneet yhteistyötä Inclusin kanssa jo yli kahden vuoden ajan. Inclusin työkaluja on käytetty projektinjohtamisen apuna useissa erilaisissa projekteissa.

Inclus on monipuolinen ja taipuu useaan käyttötarkoitukseen. Olemme vuosien varrella tehneet sen avulla projektin tavoitteiden määrittelyä, riskienhallintaa sekä yhteistoiminnan evaluointia. Lisäksi Inclusia on myös hyödynnetty yleisesti päätöksentekoprosessissa.

Swecolla työskennellään paljon asiakasprojekteissa, joissa tehdään suunnitelmien arviointeja, vertaillaan toteutusvaihtoehtoja ja tehdään päätöksiä. Tähän työhön aiemmin käytetty metodi oli aikaa vievä, eikä menettely ollut tarpeeksi läpinäkyvä.

Meillä on projekteissamme mukana paljon eri toimijoita, joiden kaikkien näkökulmat tulisi saada esiin. Inclusin avulla olemme saaneet muutettua hankkeiden sisäistä työskentelyä suoraviivaisemmaksi ja olemme pystyneet yhdessä fokusoitumaan kriittisiin kohtiin. Päätöksentekoon Inclus on tuonut luotettavuutta, reaaliaikaisuutta ja läpinäkyvyyttä. Inclus ei ole myöskään paikkasidonnainen, jolloin aikasäästöä on kertynyt hankkeen osapuolille, kun arvioinnit on pystytty tekemään etänä.

Projektityöskentelyn alkuvaiheessa luodaan asiakkaan kanssa yhteistä näkemystä siitä mitä kokonaisuudella tavoitellaan ja tämä tavoitemäärittely on projektin kannalta kriittisin vaihe. Inclusin avulla Swecon projektinjohdon asiantuntijat ovat saaneet luotua hankkeissaan tähän työvaiheeseen systematiikkaa.

Hankkeen tavoitteita määritellessä usein todetaan, ettei kotiläksyjä olekaan tehty riittävän hyvin. Tavoitetila ymmärretään usein hyvin eri tavoin, jolloin jo kerättyä lähtötietoaineistoa joudutaan täydentämään. Inclusin avulla pystymme määrittelemään yhdessä projektin tavoitetilan, käymään osakokonaisuudet läpi ja tunnistamaan muuttujat. Työkalun avulla pystymme osallistavasti arvottamaan kehityskohteet vaikuttavuus- tai tärkeysjärjestykseen ja olemme päässeet heti paneutumaan kriittisimpiin asioihin.

Yhteistyö Inclusin ja Swecon välillä on ollut alusta lähtien sujuvaa. Inclus on pystynyt ketterästi muokkaamaan Inclus-työkalua vastaamaan tarvetta ja tekninen tuki on ollut aina tarvittaessa saatavilla.

Inclusilaiset ovat kuunnelleet kehitysideoita aina tarkalla korvalla ja toivotut ominaisuudet ovat tulleet nopeasti standardiratkaisuiksi työkaluun. Inclusilla on rohkeutta tehdä uraauurtavia asioita, joita kukaan muu ei ole aiemmin tehnyt ja joiden tekemisestä toimialalla ei ole ollut kellään aiempaa kokemusta.

Inclusin avulla olemme saaneet hankkeisiin lisää läpinäkyvyyttä sekä helpottaneet hankaliksi koettujen aiheiden läpikäyntiä hankkeessa. Hankkeissa pystytään keskittymään juuri oikeisiin ongelmakohtiin, jolloin ihmiset keskittyvät oikeisiin asioihin. Lisäksi ongelmakohtien ratkaisujen eteneminen pystytään todentamaan työkalun avulla huomattavasti aiempaa paremmin.

Hanke säästää aikaa sekä kustannuksia, kun työkalun ympärille luodut prosessit ovat vakioituja ja useasti ponnistettuja. Työkalun avulla päästään nopeammin tarkempiin lopputuloksiin ja varmistetaan yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Projektinjohdon ammattilaisena voimme lämpimästi suositella Inclus-työkalua yhteisen ymmärryksen rakentamiseen hankkeissa.

Sweco Jukka

Jaa tämä kirjoitus

Lisää case-esimerkkejä

Kokeile tänään!

Kysy lisää kertaluonteisesta Proof of concept -projektista!

Scroll to Top