Riskienhallintaa, osallistavaa päätöksentekoa ja tehokasta yhteistoiminnan mittaamista allianssihankkeissa

Skanska on yksi Suomen suurimmista asuntojen, toimisto- ja tuotantotilojen sekä infrastruktuurin rakentajista ja projektikehittäjistä. Skanska-konserni toimii Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen.

Skanskan ja Inclusin kumppanuus alkoi vuonna 2017 ja yhteistyötä on siitä lähtien tehty kolmessa suuressa rakennushankkeessa. Ensimmäinen yhteinen hanke oli Valtari-allianssi, tämän jälkeen Ahveniston Assi-sairaalahanke ja viimeisimpänä yhteistyössä on tehty Oulun keskussairaalan OYS2030 Tulevaisuuden sairaalahanketta.

Suurissa allianssihankkeissa on useita hankeosapuolia, joita osallistamme suunnittelun eri vaiheisiin ja prosesseihin. Isoissa hankkeissa riskit saattava jäädä piileviksi, jos niitä ei kyetä huolellisen riskienhallintaprosessin avulla ennakoivasti tunnistamaan ja hallitsemaan. Riskit tulevat myös usein sitä kalliimmaksi, mitä monitahoisempi hanke on. 

Luotettavampaa riskien arviointia joukkoistamalla

Skanskalla on paljon suuria hankkeita, ja yritys haluaa jatkuvasti löytää uusia toimintatapoja sekä työkaluja, joilla kehittää toimintaansa. Yhteistyöhön Inclusin kanssa päädyttiin, kun Skanska etsi työkalua ja prosesseja, joilla saataisiin paremmin osallistettua ihmisiä päätöksentekoon nimenomaan allianssimuotoisten hankkeiden moniammatillisessa ympäristössä.

Inclus ja Skanska ovat yhteistyössä kehittäneet ja ottaneet käyttöön riskienhallintatyökalun Liikenneviraston, Lahden kaupungin, Hollolan kunnan, Skanskan ja Pöyryn VALTARI-allianssissa. Hankkeessa rakennetaan valtatie 12:n Lahden eteläistä kehätietä allianssimallilla, jossa riskit ja mahdollisuudet jaetaan kaikkien osapuolten kesken. Valtari on arvoltaan noin 172 miljoonan euron hanke.

Meillä on hankkeissamme paljon tunnistettuja riskiaiheita, joihin halusimme saada eri osapuolilta näkökulmat ja arviot. Avainasemassa on varmistaa riskien hyvä hallinta, hankkeiden ajalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä parantaa laatua. Olennaista on siis varmistaa useiden eri tavoitteiden toteutuminen samanaikaisesti. Inclus-ohjelmisto tarjoaa alustan, jossa projektin osapuolten mahdollisesti erilaiset näkemykset tyypillisesti varsinkin allianssin KAS-vaiheessa jostain tietystä asiasta tuodaan samaan näkymään. Tämän pohjalta voidaan hakea yhteistä ymmärrystä kunkin asian optimaalisesta hoitamisesta projektilla.

Inclusia käytetään riskien- ja mahdollisuuksien hallintaan myös OYS 2030 -hankkeessa, jossa tavoitteena on toteuttaa maailman älykkäin sairaala.

OYS 2030 on uudistamisohjelma, jonka myötä Oulun yliopistollisen sairaalan toiminta ja tilat uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden erikoissairaanhoidon haasteisiin. Hankkeen muutosvisio on, että vuoteen 2030 mennessä OYS on maailman älykkäin sairaala, jossa uusin teknologia, modernit tilat ja ajantasainen osaaminen takaavat tehokkaan ja vaikuttavan, maailman parhaan hoidon. Inclus-työkalut ovat olleet hyviä apuvälineitä hankkeessa.

Näkökulmat tehokkaammin esiin päätöksenteossa

Inclusin työkaluja on käytetty Skanskalla monipuolisesti ja riskienhallinnan lisäksi niistä on saatu hyötyä myös päätöksenteon arvioinnissa. Inclusin avulla saadaan oikeilta ihmisiltä matalalla kynnyksellä esiin hyödyllisiä näkökulmia.

Meillä on välillä todella kompleksisia, hankalia ja moniulotteisia ongelmia projekteissamme sekä myös tärkeitä tavoitteita osana päätöksentekoa. Työkalun avulla pystymme saamaan mielipiteet laajemmin esiin, joka ei välttämättä suuressa ryhmässä aina onnistu. Näin onnistumme saamaan näkökulmia, jotka normaalisti saattaisivat jäädä huomiotta.

Inclusin avulla näkemykset tuodaan samaan kuvaan, niistä pystytään keskustelemaan helpommin, eikä kenenkään tarvitse jännittää omaa näkökulmaansa.

Joukkoistamalla saamme aikaan parempia päätöksiä ja ihmisten sitoutuminen päätöksiin paranee, mitä aikaisemmin ihmiset osallistetaan päätöksentekoon. Tämä taas saa aikaan kaikin puolin laadukkaampaa tekemistä. Päätöstilanteet ovat usein herkkiä ja jännitteisiä, koska osapuolilla saattaa olla alun perin erilainen ymmärrys aiheesta. Inclusin avulla olemme saaneet tuettua päätöksentekoa kokonaisvaltaisemmin.

Laadukkaampaa yhteistoiminnan mittaamista

Inclusin käytöstä haluttiin hankkia lisää kokemusta, joten sitä laajennettiin Skanskalla riskinhallinnan ja päätöksenteon jälkeen myös yhteistoiminnan mittaamiseen Ahveniston sairaalan hankkeeseen.

Ahveniston sairaala eli Assi valmistuu arviolta vuonna 2025. Sairaala on tulevaisuuden terveydenhuollon ja uuden sukupolven sairaala sekä palvelukeskus, joka rakennetaan Ahveniston luonnonpuiston kupeeseen Hämeenlinnaan. Tavoitteena on luoda Kanta-Hämeeseen korkeatasoinen terveydenhuollon keskittymä, joka vastaa tulevaisuuden terveydenhuollon tarpeisiin asiakaslähtöisesti.

Assissa yhteistoiminnan mittaaminen on suoritettu nyt neljännesvuosittain viime vuoden toiselta neljännekseltä alkaen. Mittaaminen ja tulokset ovat olleet todella hyviä, ja tuntuu, että niissä on kehityspotentiaalia.

Jaa tämä kirjoitus

Lisää case-esimerkkejä

Kokeile tänään!

Kysy lisää kertaluonteisesta Proof of concept -projektista!

Scroll to Top