Swecolla hyödynnetään Inclusia monipuolisesti

Sweco on rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntija, joka suunnittelee tulevaisuuden kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Swecon projektinjohdon ja rakennuttamisen toimiala ja Inclus ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2017 lähtien. 

“Olemme tehneet Inclusin kanssa pitkäjänteistä yhteistyötä muun muassa strategiatyön ja riskienhallinnan parissa sekä osallistavan päätöksenteon kehittämisessä” toteaa Jukka Rautiainen Swecon logistiikkatiimistä. Inclusin työkalua ja sen osallistavia toimintoja hyödynnetään Swecolla monipuolisesti eri käyttötarkoituksiin niin sisäisissä prosesseissa kuin asiakasprojekteissakin. 

Vuorovaikutusanalyysi on Swecon viimeisin lisäys Inclusilla toteutettuihin prosesseihin. “Halusimme tutkia, miten organisaatiomme yksiköt, tiimit ja henkilöt ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Innostuimme, kun huomasimme että analyysi olisi toteutettavissa jo käytössä olevalla työkalulla” Rautiainen sanoo. 

Sisäinen vuorovaikutusverkosto kartoitettiin Inclus-työkalulla 

Vuorovaikutusanalyysin prosessiin osallistui Swecolta yhteensä noin 200 henkilöä lukuisista yksiköistä ja tiimeistä. Inclusilla toteutetussa arviointikyselyssä osallistujilta kysyttiin kuinka usein he ovat yhteydessä eri kollegoidensa kanssa. Inclusin visuaalisessa tulosnäkymässä oli sen jälkeen helppo tunnistaa, miltä tiimin sisäinen ja tiimien välinen kanssakäyminen todellisuudessa näyttää. 

“Vuorovaikutusanalyysi antoi meille hyvän kokonaiskuvan siitä, miten olemme yhteydessä toisiimme. Oli todella helppoa löytää klusterit ja linkkaajat sekä aktiivisimmat vuorovaikuttajat. Tunnistimme myös uusia vuorovaikutukseen liittyviä pullonkauloja, joita lähdemme seuraavaksi ratkomaan” Rautiainen kuvaa analyysin tuloksia. Inclusia hyödynnetään lisäksi toimenpiteiden suunnittelu- ja priorisointityössä. 

Inclusilla toteutettu vuorovaikutusverkko
Kuva: Vuorovaikutusverkko näyttää miten eri henkilöt ovat yhteydessä toisiinsa.

Vuorovaikutusanalyysi tullaan toistamaan säännöllisin väliajoin. Analyysien uusiminen on helppo toteuttaa ja aikaisemmat tiedot säilyvät järjestelmässä. “Jatkuvan prosessin hallinnointi on Inclusilla yksinkertaista ja nopeaa. Tärkeää on myös se, että meillä on kaikki arviointidata tallessa ja sitä voidaan hyödyntää monipuolisesti eri näkökulmien tarkastelussa” Rautiainen päättää. 

Sweco Jukka

Jaa tämä kirjoitus

Lisää case-esimerkkejä

Kokeile tänään!

Kysy lisää kertaluonteisesta Proof of concept -projektista!

Scroll to Top