Evaluointi

Evaluointi auttaa kehittymään, oppimaan ja ymmärtämään

Tarvitsetko monipuolista, luotettavaa ja jäsenneltyä tietoa päätöksenteon tai kehittämisen tueksi?

Evaluointi on systemaattista arviointia ja tiedonkeruuta. Se auttaa oppimaan, parantamaan suoritusta sekä ymmärtämään paremmin asiakkaita ja muita sidosryhmiä.

Inclusin evaluointiohjelmiston avulla saat luotettavaa tietoa helposti ymmärrettävässä muodossa päätösten ja kehittämisen tueksi.

Inclusin työkaluilla pystyt esittämään evaluoinnin arvioinnin tulokset eri sidosryhmille selkeästi ja visuaalisesti. Saat kaikkien osapuolten äänen kuuluviin, voit tunnistaa kehityssuuntia ja hiljaista tietoa, joka muuten saattaisi jäädä näkymättömäksi.

Voit käyttää evaluointia apunasi eri käyttötapauksissa: esimerkiksi olemassa olevaan tai päättyneeseen projektiin, ohjelmaan, toimenpiteeseen, suunnitelmaan tai toiminnan tulokseen.

Evaluointi perustuu osallistavaan prosessiin, joka sitouttaa osapuolia päätöksentekoon. Sen avulla teet parempia päätöksiä, kehität toimintaa ja saat aikaan parempia tuloksia.

Palautetta asiakkailtamme

Evaluointi

Esimerkki Inclusin käytöstä evaluoinnissa
Luotettavuutta riskiarvioihin
Ajankohtainen tilannekuva
Sitouta suunnitteluun

Pilottiprojektista kumppanuuteen

Kysy kokeilua tai pilottihanketta

Pilottiprojekti alkaen 4000€

Scroll to Top