Projektien riskienhallinta

Onnistu useiden sidosryhmien projekteissa

Onnistuneet projektit vaativat yhteistyötä sekä tehokasta ja toimivaa riskienhallintaa. Perinteiset riskienhallinnan keinot usein epäonnistuvat vastaamaan useiden sidosryhmien dynaamisten ja monimutkaisten projektiympäristöjen haasteisiin. Yhteistyö ja yhteinen ymmärrys ovat olennaisia sellaisten monimutkaisten riskien hallintaan, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä projektin elinkaaren kestäviä vaikutuksia.

Riskienhallinnan prosessit mielletään usein aikaa vievinä, vaikeina ja monimutkaisina. Riskien huomiotta jättäminen ja hallitsemattomuus voivat aiheuttaa ennalta arvaamattomia kustannuksia, sääntelyongelmia tai jopa koko projektin epäonnistumisen! Useita sidosryhmiä sisältävissä projekteissa on ensisijaisen tärkeää hyödyntää intuitiivista, osallistavaa ja yksinkertaista riskienhallintaprosessia, joka kannustaa yhteistyöhön ja tehokkaisiin toimiin, vaikka yksittäisen sidosryhmän kiinnostukset tai työskentelytavat olisivat erilaisia.

Ajansäästö

Inclus vähentää 100 hengen arviointiprosessiin käyttämää aikaa 90% ja auttaa löytämään kustannuksiltaan suurimmat riskit.

Incluksen kattava ohjelmisto mahdollistaa projektien keskeisimpien riskien ymmärtämisen ja priorisoinnin helposti ymmärrettävän ja aikaa säästävän prosessin avulla. Inclusin käyttäjältä kuluu keskimäärin vain 20 minuuttia oleellisimpien riskien tunnistamiseen. Inclusin verkkosovelluksen avulla voit osallistaa työntekijöitä heille sopivimpaan aikaan. Kerää tarvitsemasi kriittinen informaatio ja tarkastele dataa haluamallasi tavalla, ennen kokouksia ja keskustelua jatkotoimenpiteistä.

Inclus auttaa saavuttamaan konsensuksen projektipäätöksissä kattavasti kerätyn ja helposti ymmärrettävässä ja visuaalisessa muodossa esitetyn tiedon avulla. Selkeä riskinhallintaprosessimme auttaa korostamaan keskeisimmät riskit, suunnittelemaan ja toimimaan hyödyntäen projektiin osallistujien osaamista, säästäen aikaa ja rahaa. Inclus auttaa myös benchmarkkaamaan projekteja keskenään ja hyödyntämään toimivia toimintatapoja.

Inclusin avulla kevennät projektien riskienhallintaa ja teet parempia päätöksiä. Oivalla uusia näkökulmia riskeistä, priorisoi ja saavuta projektiesi tavoitteet yhteistyöllä ja jaetulla ymmärryksellä.

Tutustu tarkemmin

Varaa 30 minuutin tuote-esittely. Asiantuntijamme käy läpi Inclusin tärkeimmät toiminnallisuudet etätapaamisessa.

Referenssit

Inclusin hyödyt projektien riskienhallintaan

Projektien riskienhallinta

Esimerkkejä projektien riskienhallinnasta

Inclusin avulla päätöksentekoon luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä

Swecon projektinjohdon ja rakennuttamisen asiantuntijat ovat tehneet yhteistyötä Inclusin kanssa jo yli kahden vuoden ajan. Inclusin työkaluja on käytetty projektinjohtamisen apuna useissa erilaisissa projekteissa.

Riskienhallinnan digitalisointi rakennushankkeissa Inclusin avulla

Inclusin avulla A-Insinöörit halusi hallita riskejä tehokkaammin niin, että kaikki tieto löytyisi samasta paikasta, se olisi visualisoitua sekä säilyisi työpajasta toiseen. Tavoitteena oli myös tulevaisuudessa käyttää yhteneväistä riskienhallinnan prosessia kaikissa yrityksen hankkeessa hyödyksi.
Scroll to Top