Skenaariosuunnittelu

Auta henkilökuntasi tunnistamaan ja valmistautumaan skenaarioihin joilla on merkitystä liiketoiminnallesi - rakenna dataan perustuva parempi ymmärrys tulevaisuudesta

Skenaariosuunnittelu auttaa ennustamaan vaativiin ja dynaamisiin liiketoimintaympäristöihin kohdistuvia vaikutuksia. Skenaariosuunnittelu ei ole pelkästään arvokasta, vaan myös tarpeellista; epävarmuustekijät eivät koskaan ole olleet yhtä suuret. Yksittäisen johtajan onkin lähes mahdotonta hahmottaa kaikkia onnistuneeseen strategiaan vaadittavia tekijöitä.

Monimutkaisessa ympäristössä työskenneltäessä ei ole mahdollista toimia yksittäisen suunnitelman varassa: on suurempi riski kuin koskaan että suunnitelma voi myös olla virheellinen. Siispä tarvitset suunnitelmia useampiin mahdollisiin skenaarioihin. Skenaariosuunnitteluprosessin avulla toimintakelpoiset suunnitelmasi paranevat ja työntekijät ovat voimaantuneita ja paremmin valmistautuneita toimimaan muutosten edessä. Skenaariosuunnitelmien avulla on myös helpompaa ja nopeampaa allokoida resursseja sinne missä niitä tarvitaan.

Inclus auttaa toteuttamaan skenaariosuunnittelua yhteisöllisesti tunnistamalla relevantteja skenaarioita, arvioimalla niiden vaikutuksia ja hallitsemalla riskejä. Inclusin työkaluja käyttämällä työntekijöiden ja eri sidosryhmien on helppoa ja tehokasta osallistua skenaariosuunnitteluun selkeän, intuitiivisen ja sitouttavan prosessin avulla. Laajalta ja aktiiviselta käyttäjäkunnalta kerätty data parantaa suunnittelun laatua ja joustavuutesi paranee.

Inclusin osaamiseen ja fasilitointiin luotettiin presidentti Sauli Niinistön isännöimissä ja Risto Siilasmaan johtamissa talousryhmän Kultaranta-keskusteluissa 2020, missä arvioitiin COVID-19:ta vaikutuksia talouteen. Keskusteluun, mielipiteiden esittämiseen ja tuloksien esittämiseen käytettävä aika oli rajattua, mutta Inclus tarjosi alustan jolla saatiin kerättyä, järjestettyä ja arvioitua keskusteluissa esitetyt riskit niiden lyhyt- ja pitkävaikutteisten vaikutusten ja vakavuuden perusteella. Lisäksi arvioitiin myös riskien ratkaisuehdotuksia.

Inclus mahdollistaa ja tekee helpoksi hallituksen jäsenien, johdon ja organisaation omien asiantuntijoiden sitouttamisen. Inclus mahdollistaa sisäisen vaikutusten arvioinnin ilman ulkopuolisia konsultteja ja tehokkaan oman organisaation asiantuntemuksen hyödyntämisen.

Inclusin visuaalinen datan esittäminen fasilitoi aikaa säästäviä keskusteluita, joissa voidaan suunnitella eri skenaarioita ja saada vahvistusta yrityksen suunnalle sekä asetetulle strategialle. Anna työntekijöillesi itsevarmuutta toimia missä tahansa skenaariossa ja vaikuttaa lopputuloksen suuntaan yhdessä, ilman että he ovat vain matkustajia.

Tutustu tarkemmin

Varaa 30 minuutin tuote-esittely. Asiantuntijamme käy läpi Inclusin tärkeimmät toiminnallisuudet etätapaamisessa.

Referenssit

Inclusin hyödyt skenaariosuunnitteluun

Esimerkkejä skenaariosuunnittelusta

Inclusin avulla päätöksentekoon luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä

Swecon projektinjohdon ja rakennuttamisen asiantuntijat ovat tehneet yhteistyötä Inclusin kanssa jo yli kahden vuoden ajan. Inclusin työkaluja on käytetty projektinjohtamisen apuna useissa erilaisissa projekteissa.

Riskienhallintaa, osallistavaa päätöksentekoa ja tehokasta yhteistoiminnan mittaamista allianssihankkeissa

Skanskan ja Inclusin kumppanuus alkoi vuonna 2017 ja yhteistyötä on siitä lähtien tehty kolmessa suuressa rakennushankkeessa. Ensimmäinen yhteinen hanke oli Valtari-allianssi, tämän jälkeen Ahveniston Assi-sairaalahanke ja viimeisimpänä yhteistyössä on tehty Oulun keskussairaalan OYS2030 Tulevaisuuden sairaalahanketta.
Scroll to Top