Yhteistoiminta-analyysit

Yhteistoiminta-analyysi parantaa yhteistyötä ja tiedonkulkua

Haluatko kehittää yhteistyön sujumista projektissa tai hankkeessa eri osapuolten välillä, seurata yksiköiden välistä tiedonkulkua ja antaa kanavan rakentavalle ongelmien käsittelylle?

Sujuva yhteistyö eri sidosryhmien välillä on kriittinen tekijä projektin onnistumisessa. Mittavissa hankkeissa on usein monta osapuolta, joiden mielipiteet ja näkemykset tulisi ottaa huomioon. Yhteistyön sekä viestinnän on sujuttava saumattomasti, jotta projekti onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Inclusin yhteistoiminta-analyysilla pystyt kartoittamaan yhteistyön mahdolliset haasteet tai pullonkaulat tiedonkulussa eri osapuolten välillä. Kyselyiden sekä työpajojen avulla sitoutat projektin osallistujia ja saat tehokkaammin haastekohdat selville.

Inclusilla saatavalla tiedolla voit tarkastella sisäisten sidosryhmien näkemystä hankkeen onnistumisesta erityisesti projektin aikana mutta myös sen päättyessä.

Palautetta asiakkailtamme

Yhteistoiminta

Esimerkki Inclusin käytöstä yhteistoiminnassa
Luotettavuutta riskiarvioihin
Ajankohtainen tilannekuva
Sitouta suunnitteluun

Case esimerkkejä

Allianssimallin case-esimerkki

Riskienhallintaa osallistavaa paatoksentekoa ja tehokasta-yhteistoiminnan mittaamista allianssihankkeissa

Skanskan ja Inclusin kumppanuus alkoi vuonna 2017 ja yhteistyötä on siitä lähtien tehty kolmessa suuressa rakennushankkeessa. Ensimmäinen yhteinen hanke oli Valtari-allianssi, tämän jälkeen Ahveniston Assi-sairaalahanke ja viimeisimpänä yhteistyössä on tehty Oulun keskussairaalan OYS2030 Tulevaisuuden sairaalahanketta.

Tilannekuva & yhteistoiminta-analyysi

Case Sisäministeriö

Sisäministeriö selvitti Suomen turvapaikanhakijoiden vastaanottokyvykkyyttä eri toimialojen ja sidosryhmien välillä. Inclus ohjelmistolla analysoitiin miten hyvin vuosien 2015-2016 maahantulonkriisistä selvittiin läpivalaisemalla vastaanottoprosessi kaikkine vaiheineen. Lisäksi ohjelmistolla tehtiin keskinäisvaikutusanalyysi, jossa osallistavasti arvoitiin 40 eri toimijan välisen yhteistyön määrä ja laatu. Lisäksi ohjelmistoa käytettiin erilaisten skenaarioiden analyysiin, jotta tulevaisuudessa kyettäisiin varautumaan paremmin erilaisiin laajamittaisen maahantulon tilanteisiin eritoten sisäasiainhallinnon näkökulmasta. Ohjelmistolla kerättiin kattavasti suosituksia varautumisen parantamiseksi.

Kysy kokeilua tai pilottihanketta

Ratkaisuja eri toimialoille

Kokeile tänään!

Kysy lisää kertaluonteisesta Proof of concept -projektista!

Scroll to Top