Yrityksen riskienhallinta

Tehokkaita ja läpinäkyviä riskienhallintaratkaisuja

Yritysten riskienhallinnassa on tärkeää ymmärtää riskien muuttuvaa luonnetta  epävarmuuden vähentämiseksi ja sopeutumistoimien vaikuttavuuden tehostamiseksi. Yrityksen ulkopuoliset riskit voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan eri tavoin, mutta myös yrityksen sisäiset toiminnot voivat lisätä erilaisia riskejä.

Riskienhallintaratkaisut kuitenkin usein epäonnistuvat sitouttamaan organisaation kaikkia osastoja ja asiantuntijoita. Samalla tavalla keskittyminen vain yhteen riskiluokkaan, kun taloudellisiin riskeihin, voi jättää huomiotta vaikutukset maineelle, operatiiviselle toiminnalle ja yrityksen resilienssille. Keräämällä helposti ymmärrettävää dataa yksinkertaisen ja aikaa säästävän prosessin avulla Incluksen kattava ohjelmisto mahdollistaa ymmärtämään ja priorisoimaan oleellisimmat riskit. Incluksen avulla työntekijöiltä kuluu keskimäärin vain 20 minuuttia arvioida oleellisimmat riskit.

Hyödyntämällä Incluksen verkkosovellusta voit sitouttaa ihmisiä juuri silloin kun se on heille sopivinta. Kerää tarvitava kriittinen informaatio ja tarkastele dataa haluamallasi tavalla, ennen kokouksia ja keskustelua jatkotoimenpiteistä.

Sidosryhmien osallistaminen Excel-taulukoilla ja portaalimaisilla riskienhallintaohjelmistoilla on vaikeaa ja aikaa vievää. Inclus tarjoaa riskienhallintaohjelmiston jossa tieto on keskitetty, helposti ymmärrettävää ja visuaalista. Hyödynnä organisaatiosi sisäinen asiantuntemus ja paranna riskienhallintaprosesseja helposti ymmärrettävien visualisointien ja tiedon avulla. Sama data parantaa myös työpajoja: osallistujat tekevät yhteistyötä, priorisoivat ja suunnittelevat nopeasti ja tehokkaasti. Tämän yhteistyön kautta saavutetaan pidempään kestäviä ratkaisuja ja vahvempi riskienhallinnan kulttuuri.

Tee parempia päätöksiä: oivalla uusia näkökulmia riskienhallinnasta ja priorisoinnista sekä tartu mahdollisuuksiin ja toimi yhteisen suunnitelman pohjalta.

Tutustu tarkemmin

Varaa 30 minuutin tuote-esittely. Asiantuntijamme käy läpi Inclusin tärkeimmät toiminnallisuudet etätapaamisessa.

Referenssit

Inclusin hyödyt yrityksen riskienhallintaan

Yritysten riskienhallinta

Esimerkkejä yritysten riskienhallintaprojekteista

Riskienhallintaa, osallistavaa päätöksentekoa ja tehokasta yhteistoiminnan mittaamista allianssihankkeissa

Skanskan ja Inclusin kumppanuus alkoi vuonna 2017 ja yhteistyötä on siitä lähtien tehty kolmessa suuressa rakennushankkeessa. Ensimmäinen yhteinen hanke oli Valtari-allianssi, tämän jälkeen Ahveniston Assi-sairaalahanke ja viimeisimpänä yhteistyössä on tehty Oulun keskussairaalan OYS2030 Tulevaisuuden sairaalahanketta.

Inclusin avulla päätöksentekoon luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä

Swecon projektinjohdon ja rakennuttamisen asiantuntijat ovat tehneet yhteistyötä Inclusin kanssa jo yli kahden vuoden ajan. Inclusin työkaluja on käytetty projektinjohtamisen apuna useissa erilaisissa projekteissa.
Scroll to Top