Referenssit

Tältä sivulta löydät muutamia referenssejämme

Search facet
Post type facet
  • Kaikki
  • Caset (11)
  • Referenssit (19)

A-insinöörit

”Johdamme riskienhallintaa Inclusin avulla arvojemme mukaisesti – yhdessä ja paremmin. Inclus auttaa osallistamaan suuren joukon asiantuntijoita hankkeen riskien käsittelyyn tehokkaasti. Pääsemme entistä paremmin sanoista tekoihin. Rakennushankkeen tilaaja voittaa, sillä asiantuntijoiden ajankäyttöä kunnioitetaan ja aikaa säästyy riskiarvion organisoinnista hanketta eteenpäin vievään toimintaan.”

Liisa Jäätvuori

Sweco

”Inclusin työkaluilla olemme onnistuneet säästämään merkittävästi työpajoihin sitoutuvaa työaikaa, sillä kokonaisia työvaiheita on voitu jättää pois niin valmistelun kuin itse työpajankin osalta raportointia unohtamatta. Suunnittelun laatu on noussut osallistamalla hankkeen eri vaiheissa asiakkaan, loppukäyttäjän ja sidosryhmien edustajia. Alustavasta suunnittelusta käyttöönottoon olemme saaneet uusia näkökulmia tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi eri osapuolten sitoutuminen hankkeen onnistuneeseen läpivientiin on parantunut. Eri näkökulmien aktiivinen tunnistaminen ja yhteisen ymmärryksen rakentaminen ovat kriittisessä asemassa monivaiheisissa hankkeissa.”

Jukka Rautiainen

Hansel

“Inclusin monilahjakkaan henkilöstön kanssa on ilo työskennellä. Heitä ohjaa innovatiivinen ja ketterä suhtautuminen sekä osaaminen. Inclusin avulla on helppo ratkoa vuorovaikutteisesti yhteiskunnan kohtaamia komplekseja haasteita.”

Mika Hänninen

My Cashflow

”Ohjelmistomme kehittämisen priorisointi ja suunnittelu on meille suuri haaste. Saimme osallistavalla Inclus-työkalulla kaikkien tärkeimpien sidosryhmien prioriteetit yhteen isoon dynaamiseen kuvaan. Kykenimme sen perusteella tekemään selkeät ja perustellut kehitysprioriteetit ohjelmistollemme. Aiomme käyttää heidän palveluitaan jatkossakin sekä suosittelemme heitä lämpimästi vastaaviin haasteisiin muillekin.”

Ismo Ruotsalainen

Elisa Videra

”Inclusin ajasta ja paikasta riippumattomat osallistavat työkalut mahdollistivat koko henkilöstön mielekkään etäosallistumisen monitahoisten strategisten valintojen pohdintaan ja yhteiseen analyysiin. Henkilöstö ja johto pitivät prosessista, joka haastoi ja vahvisti strategisia valintoja.”

Pasi Mäenpää

SOK

”Osallistava ennakointiprosessi onnistui erinomaisesti Inclusin huolellisen alkuvalmistelun ja joustavan yhteistyön ansiosta. Monimutkainen toimintaympäristöanalyysi toteutettiin suoraviivaisesti ja tuloksellisesti. Inclusin palvelu oli kokonaisvaltaisesti korkeatasoista.”

Raimo Mäenpää

Stara

”Inclusin osaaminen osallistavien prosessien ja monitahoisten analyysien toteuttamisesta on huippuluokkaa. Inclus toteutti monitahoisen prosessin erittäin tehokkaasti. Saimme kokonaisuutena noin vuoden kestäneestä prosessista hyödyllisiä tuloksia, joita toimeenpanemme jatkuvasti. Suosittelen heitä ja heidän työkalujaan lämpimästi vaativiin analyysi- ja päätöksentekoprosesseihin.” 

Sami Aherva

Puolustusvoimat

”Työkalu on helpottanut, nopeuttanut ja systematisoinut kokonaiskuvan muodostamista organisaatioiden toimintajärjestelmien tilasta. Erityisesti ohjelmisto mahdollistaa laadukkaan analyysin ja tulosten kommunikoinnin visuaalisesti. Työkalu auttaa vastaajia selkeyttämään omaa ajatteluaan. Näin voimme keskittyä olennaisiin asioihin ja tarjota yhteistyökumppaneillemme selkeän laatutoiminnan kehityssuunnitelman osallistamalla johtoa, asiantuntijoita ja työntekijöitä. Työkalun käyttö myös itsessään vastaa esimerkiksi ISO9001:2015 puitteissa YK:n ja EU:n laadunhallinnan jatkuvan kehittämisen ja ihmisten sitouttamisen ”vaatimuksiin erinomaisesti. Olemme muutoinkin erittäin tyytyväisiä Inclusin tarjoamaan tukeen ja palveluun.”

Jukka-Pekka Schroderus

Elisa

”Elisalle on tärkeää hyödyntää henkilöstönsä näkemyksiä erilaisissa suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseissa. Inclusin menetelmät ja työkalut mahdollistivat tämän tekemisen tehokkaasti ja tuloksellisesti. Olemme erittäin tyytyväisiä Inclusin kanssa tehtyyn yhteistyöhön ja prosessista saamiimme tuloksiin.”

Tapio Turunen

SPR Veripalvelu

”Oman henkilöstömme arviot ja pohdinnat ovat ihan avaintietoa, kun päivitämme strategiaamme ajan tasalle. Ilman Inclusin työkalua olisi ollut erittäin vaikeaa saada henkilöstö osallistettua näin syvällisesti strategiaprosessiin näin tehokkaasti. Saimme runsain mitoin hyödyllisiä vapaita kommentteja sekä selkeän kuvan nykystrategiamme tilasta. Analyysi onnistui aivan erinomaisesti. Inclus oli hankkeessa erittäin joustava ja heidän kanssaan oli hienoa päästä yhdessä räätälöimään työkalua juuri meille sopivaksi.”

Willy Toiviainen

Crisis Management Initiative

“Inclusin kyky avata monimutkaisia asiayhteyksiä ymmärrettävällä tavalla auttaa osapuolia saavuttamaan yhteisiä päätöksiä. Heidän menetelmänsä mahdollistavat ihmisten keskusteluttamisen tavalla, joka luo osapuolille edellytykset jäsentää heille itselleen tärkeimpiä asioita uudella lailla. Tekniseltä reagointikyvyltään Inclus on joustava ja nopea toimintaympäristön niin edellyttäessä. Työskentelyn perustuessa huolellisesti tehtyyn valmisteluun, toimeenpanossa voidaan keskittyä olennaiseen. Olen hyvin tyytyväinen tuloksista, joita olemme aikaansaaneet yhteistyössä Inclusin kanssa.”

Dr. Ville Brummer

Rauhanvälitys

”Mikaeli Langinvainio on arvostettu kollega ja aktiivinen kehittäessään CMI:n työtä innovatiivisella ajattelullaan ja luovilla ideoilla. Juha Törmänen on osoittanut aitoa sitoutumista ja taitoja kehittäessään CMI:n menetelmällistä osaamista. Suosittelen heitä lämpimästi mihin vain samanlaisiin tehtäviin.”

Presidentti Martti Ahtisaari
Scroll to Top