Konsultit ja kumppanit

Inclus on moderni, joustava ja intuitiivinen työkalu useimpiin riskienhallinnan tarpeisiin. Inclusia hyödyntämällä säästät vaivaa excel-taulukkojen kokoamisessa tai epäselvien kyselytulosten koostamisessa. Intuitiivinen ja systemaattinen prosessi säästää aikaa ja luo arvoa sinulle ja asiakkaillesi. Prosessi on helposti toistettavissa useille asiakkaille, mikä säästää työtaakkaasi ja auttaa keskittymään asiakkaidesi tarpeisiin ja lisäarvon luomiseen.

Inclus on joustava työkalu, joka soveltuu erilaisiin analyysi-, evaluointi- ja päätöksentekotarpeisiin sekä riskienhallintaan. Inclusin pitkälle kehittyneet datavisualisoinnit ja riskienhallinnan osaaminen on validoitu useilla konfliktialueilla maailman ympäri. Käytettävyydeltään yksinkertainen riskienhallinnan pilvipalvelu säästää asiakkaidesi aikaa vahvistaen samalla heidän organisaatiokulttuuriaan. Osallistava lähestyminen tekee riskienhallinnasta jokapäiväisen, yksinkertaisen ja kiinnostavan prosessin yhteistyön kaikille osapuolille. Tehokas osallistuminen takaa paremman yhteistyön ja riskienhallintasuunnitelman. Kun keräät näkemyksiä laajemmalta osallistujaryhmältä, riskienhallinnan luotettavuus lisääntyy, päätöksenteon laatu paranee ja sillä on kauaskantoisemmat vaikutukset organisaatiossasi tai projektissasi. Voit automatisoida riskien arvioinnin kokonaan ja kehittää tehokkaan prosessin, jota on helppo seurata.

Hyödynnä Inclusia laadukkaan riskienhallintasuunnitelman luomiseen, johon koko projekti tai organisaatio on sitoutunut. Luo omaa sisältöäsi ohjelmistoon ja tuotteista riskirekisterisi, benchmark-datasi tai mukautetut riskien arvioinnit. Työskentelytapa skaalautuu hyvin useille asiakkaillesi ja tarjoaa yrityksellesi kustannustehokkaan ja jatkuvan palvelumallin SaaS-tuotteen ympärille paketoituna. Voit luoda omia mallipohjiasi, ladata omia riskilistojasi ja mukauttaa lähestymistä tehokkaasti eri asiakkaidesi muuttuviin tarpeisiin.

Inclus on laajasti mukautettavissa ja vastaanottavainen ohjelmisto, joka ratkaisee organisaatiosi ja asiakkaidesi tarpeen yhteisen tilannekuvan osalta teknisistä tietoturvavaatimuksista riippumatta. Inclusin visuaalinen ja ytimekäs esitystapa saa asiakkaasi palaamaan uudestaan palveluidesi pariin.

Inclus on monipuolinen työkalu konsulteille

  • Asiakkaat arvostavat visuaalisia ja tarkkoja esityksistä.
  • Asiakasyrityksissä ollaan usein kiireisiä ja Inclusin verkkopohjainen riskienhallintasovellus säästää aikaa.
  • Voit osallistaa asiakkaitasi helpommin ja parantaa asiakasyrityksen riskienhallintakulttuuria Inclusin osallistavilla työkaluilla.
  • Inclusin avulla pystyt luomaan korkealaatuisia riskinhallintasuunnitelmia, joihin asiakas sitoutuu aina ylintä johtoa myöten.
  • Kvantifioi Inclusin avulla ja osoita asiakasyritykselle tuottamasi lisäarvo.
Projektien riskienhallinta

Tutustu tarkemmin

Varaa 30 minuutin tuote-esittely. Asiantuntijamme käy läpi Inclusin tärkeimmät toiminnallisuudet etätapaamisessa.

Referenssit

Esimerkkejä projekteistamme

Riskienhallinnan digitalisointi rakennushankkeissa Inclusin avulla

Inclusin avulla A-Insinöörit halusi hallita riskejä tehokkaammin niin, että kaikki tieto löytyisi samasta paikasta, se olisi visualisoitua sekä säilyisi työpajasta toiseen. Tavoitteena oli myös tulevaisuudessa käyttää yhteneväistä riskienhallinnan prosessia kaikissa yrityksen hankkeessa hyödyksi.

Inclusin avulla päätöksentekoon luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä

Swecon projektinjohdon ja rakennuttamisen asiantuntijat ovat tehneet yhteistyötä Inclusin kanssa jo yli kahden vuoden ajan. Inclusin työkaluja on käytetty projektinjohtamisen apuna useissa erilaisissa projekteissa.
Scroll to Top