Yritykset

Riskienhallinta, skenaariosuunnittelu ja jatkuvuudenhallinta ovat oleellisia toimintoja kaikille yhtiöille. Yhtiöillä on usein vaikeuksia toteuttaa kokonaisvaltaista ja tehokasta riskienhallintaa sekä yhtiön johtotasolla että päivittäisessä toiminnassa.

Inclus tarjoaa työkalun selkeään visuaaliseen johtamiseen antamalla riskienhallintayksikölle ja johdolle mahdollisuuden sisällyttää näkemyksiä yhtiön eri tasoilta ja yksiköiltä yhtiön riski- ja jatkuvuussuunnitteluun.

Kyky luoda osallistava riskienhallintakulttuuri mahdollistaa laadukkaan suunnitteluun ja päätöksenteon sekä tarvittavan tiedon keräämisen tehokkaasti. Inclusin osallistava lähestymistapa tekee riskienhallinnasta yksinkertaisen ja jokapäiväisen prosessin yhtiön kaikille jäsenille toimenpiteisiin sitouttaen. Kun osallistujat ovat kytköksissä aikaa säästävään ja suoraviivaiseen prosessiin, on helpompaa toimia ja hallita riskejä tehokkaasti yhdessä. Hyödyntämällä laajan ja monipuolisen osallistujaryhmän näkemyksiä voit korottaa yhtiösi päätöksenteon toimintavarmuutta kauaskantoisilla vaikutuksilla.

Käyttämällä Inclusin helposti ymmärrettäviä prosesseja ja intuitiivisia datan visualisointeja on helpompaa ohjata resursseja oikeisiin toimenpiteisiin ja oikeille yksiköille.

Tutustu tarkemmin

Varaa 30 minuutin tuote-esittely. Asiantuntijamme käy läpi Inclusin tärkeimmät toiminnallisuudet etätapaamisessa.

Referenssit

Case esimerkkejä yritysasiakkailtamme

Riskienhallinta ja päätöksenteko

Inclusin avulla päätöksentekoon luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä

Swecon projektinjohdon ja rakennuttamisen asiantuntijat ovat tehneet yhteistyötä Inclusin kanssa jo yli kahden vuoden ajan. Inclusin työkaluja on käytetty projektinjohtamisen apuna useissa erilaisissa projekteissa.
Allianssimallin case-esimerkki

Riskienhallintaa, osallistavaa päätöksentekoa ja tehokasta yhteistoiminnan mittaamista allianssihankkeissa

Skanskan ja Inclusin kumppanuus alkoi vuonna 2017 ja yhteistyötä on siitä lähtien tehty kolmessa suuressa rakennushankkeessa. Ensimmäinen yhteinen hanke oli Valtari-allianssi, tämän jälkeen Ahveniston Assi-sairaalahanke ja viimeisimpänä yhteistyössä on tehty Oulun keskussairaalan OYS2030 Tulevaisuuden sairaalahanketta.
Scroll to Top