Tehosta organisaatiosi riskienhallintaprosessit Inclusilla

Varaa 30 minuutin ilmainen Inclus-esittely

Ota selvää miten Inclus-ohjelmisto ja osallistava mentelmämme soveltuisi organisaatiosi riskienhallinnan tarpeisiin.

  • Täysin ilmainen ja matalan kynnyksen tapaaminen, jossa saat lisätietoa Inclusista
  • Inclusin tärkeimpien toiminnallisuuksien läpikäynti
  • Osallistavan riskienhallintaprosessimme hyödyt ja käyttökohteet
  • Esittely toteutetaan kätevästi Teams-etätapaamisena
  • Et sitoudu jatkotapaamisiin

Osallistava riskienhallintaohjelmisto

Tunnista

Riskien tunnistaminen on osallistavaa ja suoraviivaista. Hyödynnä henkilöstön osaaminen ja varmista, että olennaiset riskit identifioidaan.

Arvioi

Hahmota ja priorisoi riskejä interaktiivisten visualisointien avulla. Tee monipuolisia riskivertailuja ja luo helposti tulkittavia raporttinäkymiä.

Hallitse

Luo ja hallinnoi ennakoivia toimenpiteitä ja seuraa niiden toteutumista.

Projektien riskienhallinta

Poista riskienhallintaprosessin ongelmakohtia

  • Osalliset pystyvät tunnistamaan riskejä matalalla kynnyksellä ja helpolla käyttöliittymällä.
  • Prosessi, joka normaalisti on vaivalloinen ja monivaiheinen pitkälti automatisoidaan osallistujille.
  • Henkilöstön osaaminen hyödynnetään aktiivisesti.
  • Riskit priorisoidaan ja analysoidaan dynaamisten visualisointien avulla.
  • Mahdolliset näkemyserot käsitellään rakentavasti ja riskejä hallitaan aktiivisesti.

Johtavien yritysten ja organisaatioiden käyttämä

Scroll to Top