”Maailma tarvitsee teknologisia työkaluja, joilla voidaan rakentaa yhteisymmärrystä ihmisten välille.”

Avoimet työpaikat

Tiimi

Juha Törmänen, PhD

Teknologiajohtaja
Juha on Inclusin teknologiajohtaja, joka työskentelee erittäin aktiivisesti asiakkaiden kanssa. Juha on tarkka koodaamansa ohjelman tieteellisestä tarkkuudesta, pitäen samalla mielessä ohjelman käyttöliittymän selkeyden ja helppokäyttöisyyden.

Mikaeli Langinvainio

Toimitusjohtaja
Mikaeli vastaa Inclusin päivittäisistä toiminnoista yhdessä Inclusin energisen ja osaavan tiimin kanssa sekä toimii myös asiakasrajapinnassa. Mikaelin vastuulla on ohjata yritystä yhteisesti suunnitellun ja sovitun strategian mukaisesti.

Valtteri Frantsi

Asiakkuuspäällikkö
Valtteri palvelee kaikkia asiakkaita vastaten Inclusin asiakkuustiimin toiminnasta sekä asiakastyytyväisyydestä. Valtterilla on vankka osaaminen projektijohtamisessa ja analyysimetodeissa. Valtterin erikoisalaa on näyttöpohjainen päätöksenteko sekä evaluointimenetelmät.

Sami Kärnä, PhD

Myyntijohtaja
Samin päävahvuudet ovat projektien evaluoinneissa, keskeisissä suorituskykymittareissa ja yhteistyössä rakennusteollisuuden kanssa. Sami kehittää ja soveltaa Inclus teknologiaa rakentamisen keskeisiin prosesseihin eri sidosryhmien tarpeisiin.

Joonas Rajamäki

Ohjelmistoinsinööri
Joonas on lahjakas matemaatikko joka opiskeli ohjelmistokehittäjäksi. Joonas nauttii käyttöliittymän hiomisesta unohtamatta kaiken taustalla piilevää koodia.

Jesse Haakana

Myynti-insinööri
Jesse tutustuttaa mielellään asiasta kiinnostuneita Inclusin osallistavuuden maailmaan ja auttaa yhteisen taipaleen rakentamisessa.

Matias Sarvanne

Customer Success Specialist
Matias auttaa asiakkaitamme menestymään asiakaskohtaisissa projekteissa ja palvelee heitä asiakkuuden eri vaiheissa.

Jesper Nyström

Markkinointipäällikkö
Jesper vastaa Inclusin markkinoinnista. Hänen toimenkuvaansa kuuluu Inclusin tunnettuuden lisääminen, brändin kehittäminen sekä hyödyllisten sisältöjen tuottaminen eri kanaviin.

Tiina Malinen

Ohjelmistoinsinööri
Tiina on ohjelmistokehittäjä, jolla on taustaa kulttuurin ja yhteiskunnallisten teknologioiden tutkimuksessa. Tiina varmistaa, että Inclusin työkalut ovat helppoja ihmisten käyttää ja ne ratkaisevat ihmisten ongelmia.

Julia Saari

Ohjelmistoinsinööri
Julia on ohjelmistokehittäjä, jolla on taustaa psykologiassa ja tieteellisessä tutkimuksessa. Ohjelmoinnin lisäksi Julia erikoistuu ihmisten ja koneiden väliseen vuorovaikutukseen sekä psykolingvistiikkaan.

Don Reid

Ohjelmistoinsinööri
Don on ohjelmistokehittäjä, jonka tausta on tuotannon automaation parissa. Lisäksi hänellä on kattava operatiivinen kokemus sekä intohimo turvallisuutta kohtaan.

Yasmeen Eryani

Analyytikko
Yasmeen vastaa Inclusin arabiankielisistä käännöspalveluista ja projektituesta. Yasmeen on koulutukseltaan sosiaalitieteilijä ja tehnyt työtä kansainvälisen kehitystyön ja projektien laadunvarmistuksen parissa.

Risto Siilasmaa

Neuvonantaja
Risto on F-Securen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja sekä entinen Nokian ja Elisan hallituksien puheenjohtaja. Siilasmaa neuvoo ja tukee Inclusia eri osa-alueilla liittyen strategiaan, tuotekehitykseen ja taloushallintoon. Siilasmaan yksityinen sijoitusrahasto First Fellow Partners on sijoittanut Inclusiin vuonna 2020.

Mika Aalto

Neuvonantaja
Mika neuvoo Inclusia ja Inclusin asiakkaita strategiaan, palvelumuotoiluun ja kysynnän luomiseen liittyvissä asioissa. Mikalla on kattava asiantuntemus johtamisesta, markkinoinnista, johdon konsultoinnista ja SaaS-bisneksestä.

Markko Vaarnas

Neuvonantaja
Markko toimii Inclusin neuvonantajana SaaS-liiketoiminnan kehittämisessä. Markko on arvostettu ammattilainen, joka on tukenut lukuisia kasvuyrityksiä yrityksensä Takeoff Partnersin kautta. Hänellä on vahvaa osaamista sekä strategisessa suunnittelussa että käytäntöjen tehostamisessa.

Yasar Qatarneh, PhD

Neuvonantaja
Yasarilla on 20 vuoden kokemus rauhanvälityksestä ja riskienhallinnasta. Hän on työskennellyt lukuisten yritysten ja valtiojohtojen kanssa alueellaan. Hän on tukenut Inclusin tiimiä kompleksisissa poliittisissa prosesseissa jo 10 kymmenen vuotta.

Inclus

Inclus on yritys, joka on syntynyt halusta luoda yhteisymmärrystä nopeasti muuttuvassa maailmassa, eikä vain tehdä hyvää bisnestä.

Inclusin tarina sai ajatuksen tasolla alkunsa, kun yrityksen perustajat Mikaeli Langinvainio ja Juha Törmänen tutustuivat toisiinsa työskennellessään Martti Ahtisaaren perustamalle Crisis Management Initiative -rauhanvälitystoimistolle. CMI:llä Mikaeli ja Juha edistivät rauhanneuvotteluja yli kymmenessä maassa.

Juhan tausta oli soveltavassa matematiikassa ja hänen intohimonaan oli matemaattis-analyyttisillä työkaluilla auttaa ihmisiä ymmärtämään monitahoisia asioita paremmin. Mikaeli yhteiskuntatieteilijänä ja pitkällä kriisinhallintakokemuksellaan halusi puolestaan auttaa ihmisiä ymmärtämään toisiaan paremmin. Näistä keskusteluista eri maiden lentokentillä ja kahviloissa syntyi Inclus ja yrityksen motto: Yhteisymmärrystä rakentamassa.

”Haluamme auttaa ihmisiä ymmärtämään monimutkaisessa maailmassa toisiaan paremmin teknologian avulla.”

Ohjelmistoa ja menetelmiä kehitetiin alun perin pääasiassa rauhanvälityksen tarpeisiin, mutta monet yritykset ovat nähneet niiden hyödyt laajasti päätöksenteko- ja riskienhallintatilanteissa.

Tähän päivään mennessä Inclusin ohjelmistoa ja menetelmiä on hyödynnetty yli 15:llä maailman vaikeimmalla konfliktialueella. Ohjelmistoa on käytetty suorien konfliktiosapuolten välisissä neuvotteluissa mm. Irakissa, Jemenissä ja Ukrainassa. Sitä on myös käytetty sadoissa yritysten sisäisissä ja välisissä päätöksentekotilanteissa ja riskinhallinnassa. Ohjelmistoja on käytetään toimialasta riippumatta niin rakennusteollisuudessa, julkishallinnossa, kuin ICT-alalla. Inclusin asiakkaita ovat mm. Skanska, Elisa, Sweco, FCG ja A-Insinöörit.

”Tavoitteemme on saada luotua yhteistä ymmärrystä ihmisille mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti.”

Inclusin tulevaisuuden visio on olla maailman johtava yhteisen ymmärryksen teknologiatalo. Lähivuosina kasvua haetaan tuotteistamalla tuote pohjoismaihin ja myös muualle maailmaan.

”Haluamme olla mukana tulevaisuudessa, jossa teknologia saadaan aidosti palvelemaan ihmistä, eikä ihminen teknologiaa.”

Perustettu 2016

Yli 1500 projektia

Yli 15 000 osallistujaa

300 000 vastausta

15 kansainvälistä konfliktia

Inclus on luotettu toimija rauhanvälityksen alalla ja menetelmiä on hyödynnetty useissa konfliktitilanteissa (Jemen, Ukraina, Irak, Libya, jne.)

Tutkitut menetelmät

Menetelmäkehitys ponnistaa Aalto yliopiston systeemianalyysin laboratoriosta.

Scroll to Top