Ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien tunnistaminen Inclusilla

Esimerkki arviointituloksen visualisaatiosta.

Ilmastonmuutos haastaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä useimpien yritysten toimintaa sekä arvontuotantoa joko suoraan tai välillisesti. Ukrainan kriisin ohella se on keskeisimpiä toimintaympäristömme muutoksia, joihin yritysten tulisi nyt varautua ja luoda strategiaa.

The Financial Stability Boardin kehittämä TCFD -viitekehys (Task-Force on Climate-related Financial Disclosures) on nyt saatavilla Inclusin jatkuvasti kasvavasta prosessikirjastosta. Viitekehys auttaa organisaatioita tunnistamaan ilmastonmuutoksen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia yrityksissä sekä sitouttamaan ylintä johtoa muutokseen osallistavan analyysiprosessin avulla.

Näin toteutat ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien analyysin Inclusilla

Ilmastoriskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen

TCFD-viitekehys listaa valmiina ilmastonmuutoksesta aiheutuvia yleisimpiä riskitekijöitä, jotka auttavat organisaatioita miettimään oman toimintansa kannalta keskeisimpiä riskejä nyt ja tulevaisuudessa.

Inclusin osallistava prosessi auttaa organisaatioita ottamaan kantaa TCFD:n suosituksiin sekä avainhenkilöitä tunnistamaan tärkeimpiä riskejä niin markkinoiden, energiatransition kuin sääntely-ympäristön toimintaan liittyen. TCFD huomioi myös ilmastonmuutoksen tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet, jotka auttava organisaatioita luomaan kestäviä strategioita.

TCFD assessment in Inclus
Ilmastoriskien tunnistaminen Inclusissa.

Ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien arviointi

Inclusin osallistavan arvioinnin avulla avainhenkilöt ottavat tiiviisti kantaa TCFD:n suosituksiin sekä tunnistamiinsa riskeihin. Inclusin arviointiprosessi tukee tehokkaan ja tuloksellisen riskityöpajan fasilitointia. Online-arviointi antaa asiantuntijoille mahdollisuuden artikuloida näkemyksensä selkeästi sekä takaa, että erilaiset näkökulmat tullaan kuulluksi ryhmädynamiikasta riippumatta.

Yhteinen riskitilannekuva vastaushajontoineen ja kommentteineen rakentaa tehokkaasti yhteistä ymmärrystä päätöksenteon tueksi. Näin asiantuntijoiden näkemykset tuovat arvokkaan tietopohjan päätöksentekoon sekä osallistava prosessi sitouttaa heitä toimenpiteisiin ja asian edistämiseen jatkossakin. 

Ilmastoriskien arviointi Inclusilla
Riskien arviointi Inclusilla.
Ilmastomahdollisuuksien arviointi Inclusilla.
Mahdollisuuksien arviointi Inclusilla.

Seuranta ja raportointi

Inclusin osallistava arviointiprosessi tuottaa valmiit toimenpidesuunnitelmat ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien tueksi muun muassa valmiina GANTT-kaavion muodossa. Vastuuhenkilöt seuraavat toimenpiteiden etenemää ja visuaaliset raportit tukevat yhteistä seurantaa.

Järjestelmän lähettämät muistutukset auttavat vastuuhenkilöitä tehtävien priorisoinnissa arjen keskellä.

Lisäksi asiaan palaaminen toistoarvioinnin avulla osoittaa johdon sitoutumista aiheen edistämiseen sekä auttaa päivittämään tilannekuvan esimerkiksi kontrollien laadun ja riittävyyden suhteen. 

GANTT-kaavio toimenpiteillä
Toimenpiteiden aikataulun visualisointi GANTT-kaaviolla.
Esimerkki arviointituloksen visualisaatiosta.
Esimerkki arviointituloksen visualisaatiosta.
Riskiarvioinnin keskiarvo ja hajonta
Esimerkki riskiarvioinnin keskiarvosta ja hajonnasta.

Täytä lomake ja varaa 30 minuutin esittely Inclusin TCFD-prosessista

Lähetä yhteydenottopyyntö niin asiakkuustiimimme on sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Haluatko saada uutiskirjeemme sekä muita päivityksiä sähköpostiisi?

Jaa tämä kirjoitus

Muita blogitekstejä

Inclus Risk Matrix
Blogi

Benefits of inclusive risk matrices

Consider how widely risk matrices are being used in different organizational settings. Why is it that risk matrices continue to be the method-of-choice for many risk managers? In another article I discuss the criticism of risk matrices and the counterarguments,

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

Scroll to Top