Valtio ja julkishallinto

Inclus on luotettu toimija julkishallinnon parissa. Tarjoamme lukuisia  joustavia ratkaisuja, jotka tukevat organisaation riskienhallinnassa, muutosjohtamisessa ja kehitystyössä. Inclusin avulla nostat organisaatiosi riskienhallinnan, ennakoinnin ja varautumisen kyvykkyyksiä.

Kehitä ennakointia ja rakenna luottamusta

 • Julkisen sektorin virastoissa sisäisesti tai läpileikkaavasti useassa virastossa
 • Kaupungeissa, kunnissa ja hyvinvointialueilla
 • Julkisen sektorin projektitiimeissä
 • Julkisten ja yksityisten organisaatioiden yhteistyössä (esim. tuotantoketjuissa ja kriittisessa infrassa)
 • Asiantuntija- ja tiedepaneeleissa
 • Yleisön kanssa

Kenelle?

 • Organisaatiot, jotka haluavat vahvistaa riskienhallinnan kyvykkyyksiä
 • Riskienhallinnan ja kriisinhallinnan ammattilaisille
 • Projektijohdolle

Mikä vahvistaisi organisaatiosi resilisenssiä?

Tutustu Inclusin ratkaisuihin

Riskien ja haavoittuvuuksien arviointi

Kansalliset ja paikalliset riskien ja haavoittuvuuksien arvioinnit suoraviivaisella prosessilla. Inclusilla toteutettu riskianalyysi voidaan tehdä monipuolisesti esim. sektoreittain tai teemoittain.

Projektin riskienhallinta

Julkisen sektorin projektikohtainen ja/tai projektiportfolion riskienhallinta ja -analyysit. Projekteissa onnistuminen, eli aikataulussa ja budjetissa pysyminen, edellyttää toimivaa riskienhallintaa projektin eri vaiheissa sekä sidosryhmien sitouttamisen riskienhallintaan.

Organisaation riskienhallinta

Sektorista riippumatta organisaatioiden ja kuntien on hyvä tehdä kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Se mahdollistaa niin sisäisten kuin ulkoisten riskien tunnistamisen ja niiden hallinnan. Inclusilla organisaation riskienhallinta mukautetaan aina organisaatiorakenteen ja toimintaympäristön mukaan.

Skenaarioanalyysi

Suunnittele ja arvioi mahdollisia skenaarioita tulevaisuuden varalle ja paranna varautumista. Inclus helpottaa skenaarioiden todennäköisyyden ja vaikutusten arviointia ja analysointia.

Jatkuvuudenhallinta

Vahvista organisaatiosi resilienssiä jatkuvuudenhallinnalla sekä kartoittamalla toiminnan keskinäisriippuvuuksia (kriittinen infrastruktuuri, tuotantoketjut sekä projektien keskinäisriippuvuudet).

Kyvykkyyden arviointi

Selvitä organisaation todellinen kyvykkyys ja tehokkuus eri näkökulmista Inclusin intuitiivisella itsearvioinnilla.

Monipuolisesti muita osallistavia arviointeja

Inclus mahdollistaa aidosti osallistavien monikriteeriarviointien toteuttamisen helposti. Temaattisia arviointeja on mahdollista tehdä laajasti päätöksenteon tueksi muun muassa poliittisen päätöksenteon, investointipäätösten sekä suunnitelmien priorisoinnin saralla.

Referenssit

Miksi Inclus?

 1. Nosta organisaatiosi varautuminen ja riskienhallinnan kyvykkyys uudelle tasolle Inclusin osallistavalla ja suoraviivaisella prosessilla

 2. Osallistavan analyysin ja yhteisen tilannekuvan kautta vahvempi riskien- ja kriisinhallinta

 3. Lisää sidosryhmien dialogia, sitoutumista ja tietoisuutta

 4. Kehitä ennakoinnin, suunnittelun ja riskitietoisuuden valmiutta organisaatioiden, osastojen ja tiimien välillä

 5. Paranna analyysien luotettavuutta osallistavalla menetelmällä

 6. Koordinoi tavoitteita, toimenpiteitä ja varautumista

 7. Toimenpiteiden vastuuttaminen ja seuranta

 8. Priorisoinnin helpottaminen ja kehitysalueiden löytäminen yhdessä

 9. Yhteisen ymmärryksen rakentaminen

 10. Tehosta prosessia entisestään automatisoidulla datan keruulla sekä innovatiivisilla AI-toiminnoilla

Tutustu tarkemmin

Varaa 30 minuutin tuote-esittely. Asiantuntijamme käy läpi Inclusin tärkeimmät toiminnallisuudet etätapaamisessa.

Esimerkkejä Inclusin käyttökohteista

Organisaation riskienhallinta

Kokonaisvaltainen riskienhallinta osana konsernin johtamis- ja strategiaprosesseja

Ponssen riskienhallintaprosessi koostuu kattavasta vuosittaisesta riskiarvioinnista sekä riskien ja toimenpiteiden seurannasta. Konsernissa tehdään lisäksi joustavasti eritasoisia riskiarviointeja, mikäli toimintaympäristö äkillisesti muuttuu. Inclusia käytetään tämän kokonaisuuden systematisointiin ja sidosryhmien osallistamiseen läpi koko riskienhallintaprosessin.

Projektin riskienhallinta

Riskienhallintaa, osallistavaa päätöksentekoa ja tehokasta yhteistoiminnan mittaamista allianssihankkeissa

Skanskan ja Inclusin kumppanuus alkoi vuonna 2017 ja yhteistyötä on siitä lähtien tehty kolmessa suuressa rakennushankkeessa. Ensimmäinen yhteinen hanke oli Valtari-allianssi, tämän jälkeen Ahveniston Assi-sairaalahanke ja viimeisimpänä yhteistyössä on tehty Oulun keskussairaalan OYS2030 Tulevaisuuden sairaalahanketta.

Skenaarioanalyysi

Kriittistä tietoa Huoltovarmuuskeskukselle ja huoltovarmuusorganisaatiolle

Ennakointimenetelmien käyttö on tehokkainta jatkuvana prosessina, joten Huoltovarmuuskeskus halusi seurata viiden mahdollisen skenaarion kehitystä ja niihin vaikuttavia eri tekijöitä. Seurantaprosessia varten Inclus toteutti kyselyn, jolla seurattiin viittä eri skenaariota sekä eri toimialojen näkemyksiä skenaarioiden toteutumisen todennäköisyyksiin ja vaikutuksiin.

Kyvykkyyksien arviointi

Vaikuttavuustavoitteisiin liittyvien kyvykkyyksien arviointi Inclusilla

Sisäministeriön yhteistyö Inclusin kanssa sai alkunsa Sisäministeriön tarpeesta arvioida toimialan kyvykkyyksiä suhteessa onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman vaikuttavuustavoitteisiin.

Muita osallistavia arviointiprosesseja

Poikkeuksellinen prosessi liito-oravan suojelun ja metsänomistajan tavoitteiden yhteensovittamiseksi

Inclusin rooli Liito-orava-LIFE-hankkeessa on keskittynyt talousmetsä-toimenpiteeseen, jonka tavoitteena on liito-oravan suojelun ja metsänomistajien tavoitteiden yhteensovittaminen. 

Kultaranta-keskustelut 2020: 3 havaintoa liittyen COVID-19 vaikutuksiin

Presidentti Sauli Niinistön isännöimien Kultaranta 2020 Keskusteluiden fasilointi uskottiin Inclusille. Risto Siilasmaan johtamat virtuaaliryhmät tutkivat COVID-19 vaikutuksia talouteen useasta eri näkökulmasta.

Ota yhteyttä, niin pohdimme yhdessä miten teidänkin riskienhallinnan kyvykkyyksiä voisi kehittää

Lähetä yhteydenottopyyntö niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Haluatko saada uutiskirjeemme sekä muita päivityksiä sähköpostiisi?
Scroll to Top