Kokonaisvaltainen riskienhallinta osana konsernin johtamis- ja strategiaprosesseja

Ponsse on yksi maailman johtavista metsäkoneiden valmistajista. Suomalaisesta vieremäläisestä perheyrityksestä on kasvanut vuosien saatossa globaali konserni lukuisilla tytäryhtiöillä ja kattavalla huoltoverkostolla eri puolilla maailmaa. Ponssen toimintaperiaatteissa korostuu asiakaslähtöisyys, innovatiiviset ratkaisut sekä vastuullisen metsätalouden edistäminen.

Riskienhallinta on merkittävässä roolissa vastuullisena ja globaalina toimijana tunnetun Ponsse-konsernin johtamis- ja strategiaprosesseissa. Ponssella riskienhallintaa tehdään kokonaisvaltaisesti ja läpileikkaavasti konsernin yhtiöissä ja toiminnoissa.  

“Yhteistyömme Inclusin kanssa sai alkunsa muutama vuosi sitten, kun käynnistimme projektin tytäryhtiömme riskienhallinnan kehittämiseksi” sanoo Ponssen sisäinen tarkastaja Jani Heikkala. Ensimmäisten käyttökokemusten jälkeen yhteistyötä ja Inclusin käyttöä on vuosittain laajennettu eri käyttökohteisiin konsernin muissa yhtiöissä.  

“Inclus on taipunut hyvin meidän tarpeisiimme ja työkalu todettiin toimivaksi ensimmäisten onnistuneiden projektien perusteella. Käytön laajentaminen entistä kokonaisvaltaisemmin Ponssen riskienhallintaan on ollut luonteva jatkumo yhteistyölle”, Heikkala jatkaa.   

Ponsse Beaver harvesteri (Ponsse.com)

Tänä vuonna Inclusia käytetään ensimmäistä kertaa konserninlaajuisesti kaikkien yksiköiden riskianalyysien toteuttamisessa. “Kevään strategiaprosessin ensimmäiset Inclusilla toteutetut riskiarvioinnit antavat hyvää viitettä siitä, että työkalu soveltuu mainiosti laajaan käyttöön”, Heikkala toteaa. 

Kokeneena sisäisenä tarkastajana ja riskienhallinnan ammattilaisena Heikkala korostaa, että riskienhallintatyökalun pitää olla joustava ja sovellettavissa yrityksen toimintaan ja tarpeisiin. Lisäksi riskienhallinnan on oltava jatkuvaa ja systemaattista. Näihin osa-alueisiin hän myös kokee, että Inclus on tuonut lisäarvoa Ponssen olemassa olevaan strategiaprosessiin. 

“Inclusin joustavuus ja mahdollisuus laajentaa työkalun käyttöä monipuolisesti riskienhallinnan eri käyttökohteisiin on tärkeä ominaisuus, josta Inclus on onnistunut pitämään kiinni samalla, kun he ovat ottaneet isoja harppauksia työkalun kehityksessä.”  

Jani Heikkala, Sisäinen tarkastaja
Ponsse Bear harvesteri (Ponsse.com)

Inclus tehostaa riskienhallinnan käytäntöjä

Ponssen riskienhallintaprosessi koostuu kattavasta vuosittaisesta riskiarvioinnista sekä riskien ja toimenpiteiden seurannasta. Konsernissa tehdään lisäksi joustavasti eritasoisia riskiarviointeja, mikäli toimintaympäristö äkillisesti muuttuu. Inclusia käytetään tämän kokonaisuuden systematisointiin ja sidosryhmien osallistamiseen läpi koko riskienhallintaprosessin. Tämä mahdollistaa sen, että riskien kehittymistä ja toimenpiteiden vaikutuksia pystytään seuraamaan vuodesta toiseen. Heikkala toteaakin, että Inclusin suurin hyöty juuri heille löytyy niin ikään riskienhallintaprosessin systematisoinnista ja sidosryhmien osallistamisesta.  

“Näin laajan riskienhallinnan pyörittäminen luo paljon dataa ja riskityöpajojen järjestäminen on usein työlästä. Ilman sopivaa riskienhallintatyökalua datan hallinnointi ja pelkästään käytännön asioiden järjestely on vaikeaa ja aikaa vievää”, Heikkala kuvaa riskienhallinnan käytännön haasteita. Inclus tehostaa riskienhallinnan käytäntöjä sekä helpottaa arviointien keräämisen eri puolilta organisaatiota ja näkemyserojen tunnistamisen.  

Ponssella riskiarviointien tulokset ja Inclusin visuaalista raportointia hyödynnetään monella tasolla useampaan tarkoitukseen. Inclusin visualisoinnit auttavat parantamaan riskiymmärrystä ja toimenpiteiden suunnittelua. “Inclus on helpottanut riskitoimenpiteiden priorisointia ja päätöksentekoa”, Heikkala toteaa. 

“Olemme tyytyväisiä yhteistyöhömme ja Inclusin kehitykseen. Olemme vakuuttuneita siitä, että pystymme hyödyntämään Inclusia kokonaisvaltaisesti riskienhallintaprosessissamme. Inclusin uudet kehityskohteet tulevat parantamaan työkalua entisestään”

Jani Heikkala, Sisäinen tarkastaja

Jaa tämä kirjoitus

Lisää case-esimerkkejä

Kokeile tänään!

Kysy lisää kertaluonteisesta Proof of concept -projektista!

Scroll to Top