Vaikuttavuustavoitteisiin liittyvien kyvykkyyksien arviointi Inclusilla

Sisäministeriön pelastusosasto hyödyntää Inclusia kansallisen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman vaikuttavuustavoitteiden käytäntöön saattamisessa.

Sisäministeriön yhteistyö Inclusin kanssa sai alkunsa Sisäministeriön tarpeesta arvioida toimialan kyvykkyyksiä suhteessa onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman vaikuttavuustavoitteisiin. ”Yhteistyöprojektin tavoitteena oli toteuttaa vaikuttavuustavoitteiden käytäntöön saattaminen mahdollisimman tehokkaasti. Inclus soveltui tähän tarkoitukseen hyvin ja oli siten luonnollinen ohjelmistovalinta meille” pelastusylitarkastaja, Jari Lepistö, taustoittaa.

Lepistö vastaa työssään muun muassa sisäministeriön turvallisuuskasvatuksesta ja -viestinnästä sekä onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman käytäntöön saattamisesta. Toimintaohjelman vaikuttavuustavoitteisiin liittyvien kyvykkyyksien arviointi osana prosessia oli laaja kokonaisuus, johon osallistui suomen kaikki 22 pelastuslaitosta. ”Pelastuslaitosten lisäksi myös Pelastusopisto ja järjestöt ovat osallistuneet projektiin, joten kyse on kansallisesti merkittävästä projektista” Lepistö jatkaa.

Tilannekatsauksen muodostaminen osallistavalla arvioinnilla

Inclusin käytön osalta projekti alkoi arviointikyselyllä, joka lähetettiin pelastustoimen organisaatioille. Sen avulla osallistujat pystyivät helposti arvioimaan omia ja organisaationsa kyvykkyyksiä suhteessa toimintaohjelman vaikuttavuustavoitteisiin. Lepistön mukaan kerätty arviointidata mahdollisti organisaatiokohtaisten tilannekatsausten muodostamisen.

Arvioinnin jälkeen Sisäministeriö järjesti organisaatiokohtaiset työpajat, jossa arvioinnin tulokset käsiteltiin ja tarvittavista toimenpiteistä keskusteltiin. Syntyneet ajatukset voitiin kirjata samaan järjestelmään, mikä helpotti osaltaan työskentelyä. Inclusin visuaaliset kuvaajat ja tulosnäkymä havainnollisti organisaation tulokset osallistujille sekä auttoi fasilitaattoreita ohjaamaan keskustelua.

”Meidän tapauksessamme osallistavuus oli avaintekijä Inclusin käytössä. Oli hienoa päästä käyttämään työkalua, joka aidosti osallistaa porukkaa pohtimaan asioita. Ohjelmisto oli helppokäyttöinen ja se toimi vakaasti ja jouhevasti. Sen ansiosta pystyimme keskittymään tekemään työmme tehokkaasti, mikä osaltaan tarkoittaa kustannustehokkuutta” Lepistö sanoo.

Arviointidatan vertailu ja kokonaisuuden analysointi

Projektin seuraavassa vaiheessa vaikuttavuustavoitteiden nykytilaa analysoidaan kokonaisuutena, eli kansallisiin tuloksiin pureudutaan tarkemmin ja organisaatioiden arviointeja verrataan. Inclusin benchmarking-toiminnolla tämä onnistuu vaivattomasti, sillä koko arviointi- ja työpaja-aineisto löytyy samasta paikasta ja datan suodattaminen on joustavaa. Benchmarkingilla Lepistö tunnisti eroavaisuuksia pelastuslaitosten kyvykkyyksissä sekä löysi jaettavia toimenpiteitä, joiden avulla organisaatiot pääsisivät hyviin tuloksiin vaikuttavuustavoitteissaan. Lisäksi he tekevät keskinäisriippuvuusanalyysin lisätäkseen ymmärrystään siitä, miten vaikuttavuustavoitteet heijastuvat toisiinsa.

Projektin lopputuloksena tulee olemaan julkaistava kansallinen raportti, joka antaa kattavan kokonaiskuvan pelastustoimen onnettomuuksien ennaltaehkäisyn tilanteesta suhteessa vaikuttavuustavoitteisiin. ”Yksi opeistani tästä projektista on ollut se, että strategioiden ja kansallisten toimintaohjelmien onnistuneen käytäntöön saattamisen eteen on tehtävä paljon työtä – Inclus on ollut hyvä työkalu tukemaan projektiamme tässä tarkoituksessa” Lepistö päättää.

Jaa tämä kirjoitus

Lisää case-esimerkkejä

Kokeile tänään!

Kysy lisää kertaluonteisesta Proof of concept -projektista!

Scroll to Top