Riskienhallinta

Riskienhallintaa tehokkaasti ja läpinäkyvästi

Haluatko tunnistaa riskit tehokkaammin ja päästä nopeammin asetettuihin tavoitteisiin?

Riskienhallinta on yrityksessä tehtävää toimintaa riskien ja niistä aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi. Hyvä riskienhallinta on ennakoivaa ja suunnitelmallista.

Inclusin avulla pystyt osallistavasti määrittelemään yhdessä muiden toimijoiden kanssa projektin tavoitetilan, läpikäymään kokonaisuudet sekä tunnistamaan muuttujat.

Inclus tuo riskienhallintaan ja siihen liittyvään päätöksentekoon läpinäkyvyyttä, luotettavuutta ja reaaliaikaisuutta. Inclusilla riskien arvioiminen onnistuu etänä, jolloin säästät aikaa sekä kustannuksia.

Inclusilla selvität riskienhallinnassa ongelmakohdat nopeammin, pystyt tunnistamaan kehityskohteet ja keskittymään oikeisiin asioihin. Inclusin avulla luoduilla prosesseilla pääset tarkemmin asetettuihin tavoitteisiin.

Asiakkaidemme palautetta

Riskienhallinta

Esimerkki Inclusin riskienhallintatyökalusta
Luotettavuutta riskiarvioihin
Ajankohtainen tilannekuva
Sitouta suunnitteluun

Case esimerkkejä

Riskienhallinnan digitalisoinnin case-esimerkki

A-Insinöörit

A-Insinöörit ja Inclus aloittivat vuonna 2019 pitkäjänteisen yhteistyön, jonka tavoitteena oli digitalisoida riskienhallinta kaikissa A-Insinöörien rakennushankkeissa.

Allianssimallin case-esimerkki

Skanska

Skanskan ja Inclusin kumppanuus alkoi vuonna 2017 ja yhteistyötä on siitä lähtien tehty kolmessa suuressa rakennushankkeessa. Ensimmäinen yhteinen hanke oli Valtari-allianssi, tämän jälkeen Ahveniston Assi-sairaalahanke ja viimeisimpänä yhteistyössä on tehty Oulun keskussairaalan OYS2030 Tulevaisuuden sairaalahanketta.

Miten se toimii?

Inclus riskienhallinnnassa

Kysy kokeilua tai pilottihanketta

Ratkaisuja eri toimialoille

Kokeile tänään!

Kysy lisää kertaluonteisesta Proof of concept -projektista!

Scroll to Top